FANDOMOpenings definisie Edit

http://af.wikipedia.org/wiki/Bespreking:Natuurlike_seleksie

".....Natuurlike seleksie is 'n verskynsel in die natuur waar sekere voordelige evolusionêre kenmerke aan organismes deur middel van voortplanting bó die kenmerke van ander organismes gekeur word, en dus mettertyd 'n groterwordende prominentheid handhaaf....."

Buiten die feit dat die organismes meer prominent geword het, hoe was hulle voordeligheid onafhanklig gemeet?
:Die enigste maatstaf is om te kyk watter skepsels dit gemaak het en watter nie. Die inleiding is wel 'n bietjie lomp, maar ek kan nie nou aan 'n beter bewoording dink nie. Anrie (kontak) 19:43, 5 Oktober 2009 (UTC)

Dus die wat dit maak is voordelig en die wat dit nie maak nie is sleg? Dit klink na n herformulering van Aristotle , sien http://scratchpad.wikia.com/wiki/TauTology vir my notas in verband hiermee.
Buiten die feit dat hulle voordelig was, hoe was hulle prominentheid gemeet? Kan jy sien dat "prominent" en "voordelig" dieselfde ding twee keer se, wat dus die openings paragraaf onbetwisbaar maak, dit is 100% waterdig. Geen argument kan dit weerle nie wat dit n a logisie falsheid maak. Dit is soos Darwin gese het:".... the truth of the proposition cannot be disputed...". Maar dit is omdat Darwin sy konsep so geformuleer het dat dit nie weerle kan word nie in die hede , verlede en toekoms.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.